Bestellen

Het boek kan bij mij besteld worden door €23,50 (€21,00 + €2,50 = een deel van de verzendkosten) over te maken op gironr. NL 87 INGB 0003876320
tnv L.S.P. Scheffer te Ooij onder vermelding van 'Vederlicht'.

Stuur een mail naar info@ellenscheffer.nl met uw naam en adres en ik stuur het boek op zodra ik het geld ontvangen heb.
U kunt het boek ook bij de boekhandel of de uitgever bestellen.