Lezingen

Naar aanleiding van Zelfdoding in het Licht van de Ziel geef ik op verzoek lezingen.

Het gaat er dan vooral om dat ik een andere visie op het onderwerp zelfdoding naar voren breng. Ik ben gewend om het publiek altijd te betrekken bij de lezing door de mensen volop de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen. Ook zal ik beginnen met een korte meditatie en mogelijk een afsluitende oefening doen.
Een en ander is sterk afhankelijk van de doelstelling van degene die mij uitnodigt en van het soort publiek dat naar de lezing komt.

Het is ook mogelijk om een lezing te combineren met een workshop van een aantal uren of een hele dag.

Prijs in overleg.