Reacties van lezers (uit gastenboek)

"Toen ik dit boek bestelde, was er een lange tijd voorbij gegaan van een altijd aanwezig vaag verdriet rond een drietal zelfdodingen in de eigen families en vriendenkring. Het boek was er niet eerder en ik had het ook niet eerder ter hand moeten nemen. Nu is in mijn leven het moment, dat ik de licht gevende draad die door het hele boek heen loopt, ook in mijn leven kan opnemen. De veertien gesprekken in Zelfdoding in het Licht van de Ziel waren zo helder, zo eenvoudig en ook zo ontroerend, dat er een grote rust over mij kwam, meer en meer, tijdens het in zeer korte tijd lezen van dit boek. Ik dank Ellen Scheffer en hoop, dat velen de weg zullen vinden naar dit boek."

"Dit boek is voor mij een boek van hoop. Er is dus nog een leven voor de nabestaanden. Ik heb veel boeken over rouw gelezen en dit boek is zo anders. Tijdens het lezen heb ik een heel aantal zinnen onderstreept, die ik belangrijk/ troostend/ zinvol en hoopgevend vond. Elke avond lees ik die zinnen nog eens na. Het is een openbaring voor mij dat het voor de zielen beter is als de nabestaanden hun leven weer oppakken. Kortom het is een boek gericht op de toekomst dat mij erg helpt in mijn proces. Bedankt dat je het hebt willen schrijven."

"Ik ben eigenlijk sprakeloos zo mooi en zo liefdevol als ik je boek vind. Ik hoop dat het vele mensen troost zal kunnen en mogen geven. Ik ga het dan ook bij velen onder de aandacht brengen want het zal verlichting geven.
Zelf werk ik in de zorg, maar ik strijd al jaren tegen het feit dat mensen hun oordeel klaar hebben. Ik heb veel moeite met hoe men reageert in de reguliere wereld van artsen. Eigenlijk is dit een boek dat bij elke hulpverlenende instantie op de tafel MOET liggen. Dank je voor dit mooie boek."

"Ik las met veel interesse ‘Zelfdoding in het Licht van de Ziel’. Omdat ik er zelf bij betrokken ben geweest, luistert voor mij heel nauw wat en hoe het geschreven is. Als het voor mij niet aansluit bij mijn eigen ervaringen dan kan ik het niet verdragen om het te lezen. Ik vond de samenstelling van het boek met de zeer diverse interviews boeiend. De sfeer vond ik ook ademend. Er werd heel betrokken over gesproken, maar het werd niet extra gedramatiseerd.
Het is voor mij wezenlijk dat er vanuit een spiritueel standpunt naar het thema wordt gekeken. Dan komt het in een ander daglicht dan over de beladenheid van zonden of schuldvragen.
Ondanks het thema heeft het boek een lichte sfeer en voelde ik me bij de verhalen betrokken. Een aanwinst over het onderwerp."

Zie voor meer reacties het gastenboek.