Van ziek zijn word je beter – Luisteren naar een verborgen boodschap

In Van ziek zijn word je beter ga ik in op de vraag hoe we kunnen leren luisteren naar de verborgen boodschap die in ziek zijn voor ons persoonlijk besloten ligt. Want ziek zijn kunnen we ook zien als een dringende uitnodiging om te leven naar wie we werkelijk zijn en bewuster om te gaan met onze wezenlijke behoeftes. Mijn uitgangspunt daarbij is dat we allemaal zielen zijn die hier op aarde komen om op onze eigen manier iets te ervaren, ontdekken en leren. Ziek zijn geeft je de gelegenheid daartoe als je je voor die ervaring kunt openstellen. Het is in die zin een kans om er beter van te worden.

Het tweede deel van het boek bestaat uit verhalen van mensen die laten zien hoe ze meer licht en liefde in hun leven zijn gaan ervaren doordat ze hun ziekte konden inzetten voor een proces van heling. Niet alleen van hun lichaam, maar ook van  hun geest, hart en ziel: de vier niveaus van ziekte en gezondheid die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Uit deze verhalen blijkt hoe het levensthema ‘ziekte en gezondheid’ een wezenlijk onderdeel vormt van het plan waarmee we als ziel naar de aarde komen om ervaring op te doen en ons verder te ontwikkelen. Tevens komen een aantal therapeuten en een arts aan het woord met hún visie en werkwijze.

Vanuit een oprechte betrokkenheid en liefde voor jezelf kun je, aan de hand van dit boek, op zoek gaan naar de diepere betekenis van jouw gezondheidsvraagstukken.
En zo kun je van ziek zijn uiteindelijk beter worden…

Zie voor Inhoudsopgave en enkele fragmenten de website van het boek bij de uitgever www.vanziekzijn.nl