Klik om een huisaltaar uit te vergroten.

Huisaltaren

In veel niet-westerse culturen heeft men, arm of rijk, een plek in huis waar men dagelijks tot de goden bidt en de voorouders vereert. Dit zgn. huisaltaar bestaat meestal uit een tafeltje, kastje of andere verhoging waar rituele voorwerpen, religieuze afbeeldingen, offergaven, bloemen, kaarsen en wierrook een plaats hebben.
Ook bij ons zou een dergelijke plek in huis, op kantoor of in een rouwcentrum kunnen beantwoorden aan een toenemende behoefte aan innerlijke rust en bezinning temidden van ons jachtige bestaan of aan nieuwe rituelen.
Mijn vrije werk leent zich heel goed voor een dergelijke toepassing. De specifieke vorm van de lijsten en de bijpassende tafeltjes roepen onmiddellijk de associatie met huisaltaren op.